VETMULİN 450


								VETMULİN 450

TEKNİK BİLGİ

İçme Suyu Kullanımı İçin VETMULIN® 450 mg / g Granüller (tiamulin hidrojen fumarat)

Kalitatif ve kantitatif kompozisyon 
Aktif madde:
Her gram, tiamulin hidrojen fumarat 450.0 mg (tiamulin 364.2 mg'ya eşdeğerdir) (FR hariç tüm MS) 
içerir. Her gram, 450 mg Tiamulin hidrojen fumarat olarak 364.2 mg tiamulin içerir (sadece FR)

Farmasötik form:  İçme suyunda kullanılan granüller, Beyaz ila soluk sarı granüller

  

Suda çözünür Granüller