SACOX 120 MİCROGRANULATE


								SACOX 120 MİCROGRANULATE

TEKNİK BİLGİ

Tanımı
Avrupa birliği BSA onaylı, mikrogranül formda iyonofor antikoksidiyaldir. (AB ruhsat no:E766)
 

Bileşimi

120 g/kg oranında salinomisin sodyum içerir.
 

Etki Şekli

Antikoksidiyal etkinliğini, koksidiyaların aseksüel gelişimleri esnasındaki formları (sporozoitler ve merozoitler) üzerinde gösterir.

Avantajları

• Dünyada en yaygın kullanılan antikoksidiyal üründür.

• Tüm koksidiya türlerine karşı geniş etki spektrumuna sahiptir.

• Direnç gelişimi minimumdur.

• Tüm mevsim koşullarında optimum etki gösterir.

• Yem, su tüketimi ve tüylenme üzerinde olumsuz etkisi yoktur.

• Yemin hazırlanması ve işlenmesi gibi proseslere dayanıklıdır. 

• Mükemmel granül yapısı ve akıcılığı ile ideal karışıma imkan tanır.

• Geri çekme süresi 1 gündür.
 

Kullanım Şekli ve Dozu

Broilerler, yumurtacı tavuklar ve tavşanlarda aşağıdaki dozlarda kullanılır.
 

 Hedef
 Türler

 Salinomisin Sodyum
 Miktarı (ppm/ton yem)

 Sacox Microgranül 
 Miktarı (g/ton yem)

 Maximum
 Yaş

 Broiler

 60

 500

  -

 Yumurtacı tavuk

 50

 417

 12 hafta

 Etlik tavşan

 20-25

 165-209

 12 hafta


Geri Çekme Süresi
1 gün.
 

Kontrendikasyonları
Atlar ve hindiler için toksiktir. Damızlık kanatlılarda kullanılmaz. Tiamulin gibi bazı kimyasallarla birlikte sürekli kullanılmamalıdır; kullanımının 7 gün önce ve 7 gün sonrasına kadar tiamulin verilmemelidir.
 

Ambalaj Şekli
20 kg torbalarda.