NATURASACC 300


								NATURASACC 300

TEKNİK BİLGİ

Rumendeki mikrobiyal sentezi hızlandırarak, süt ineklerinde süt verimini arttırır, besi sığırlarında yem dönüşüm oranını iyileştirir ve canlı ağırlığı arttırır.

            Naturasacc 300 :Büyükbaş hayvan yemlerine tona 1 kg , hayvanbaşı 10gr/gün

                                       Küçükbaş hayvan yemlerine tona 0.5 kg , hayvanbaşı 5 gr/gün kullanılır.