NATURABIND


								NATURABIND

TEKNİK BİLGİ

Mikotoksinler depolama veya hasat öncesi ve hasat sonrası dönemde kaba ve kesif yemlerin üzerinde gelişen küfler tarafından üretilen toksik maddelerdir.

Rasyonlardaki en önemli mikotoksinler Aflatoksin, Fumonisin Okratoksin A Trikotesenler ve Zearalenone’dir

NATURABIND   karma yemlerde, kaba yemlerde ve yem hammaddelerinde oluşabilecek mikotoksinleri yüksek düzeyde bağlar. Mikotoksinlerin sindirim sisteminden emilimini engelleyerek zararsız bir şekilde vücuttan atılmasını sağlar.

NATURABIND düzenli kullanımda;

Mikotoksinlere bağlı, embriyonik ölümlerin

Fertilite problemlerinin

Karaciğer problemlerinin

Mastitis problemlerinin azalmasına yardımcı olur

 

KULLANIM DOZU:  

Büyükbaş yemlerinde Ton yeme 2 kg Hayvan başı/gün 20 gr’dır

Küçükbaş yemlerinde Ton yeme 400gr Hayvan başı /gün 4 gr’dır