ACTİVEMOS

KARACİĞER KORUYUCU


								ACTİVEMOS

TEKNİK BİLGİ

Tanımı

Kanatlı yemlerine prebiyotik olarak katılır.

İçeriği

Saccharomyces cerevisia’dan elde edilen maya hücre duvarı (Glukan %20, Mannan %18) 1.000.000 mg. Beta-1,3-1,6 glukomannan patojen bağlayıcı iki karbonlu mannan şekeri kompleksi.
 

Etki Şekli

Activemos’un bileşimindeki mannan molekülleri, bağırsakta Tip II fimbriaya sahip bakterilerin bağlandığı bir ortam oluşturarak bakterilerin kolonizasyonlarını engeller. Patojen inhibisyonu doğal öldürücü hücrelerin artırılmasıyla oluşur. Patojenik aktivitesini kaybeden bakteriler barsaklarda patojen yükünü azaltırken ortamdaki makrofaj aktivitesini artırarak immün sistemin uyarılmasını sağlarlar.
 

Avantajları

• Termostabildir.

• İmmüniteyi geliştirir.

• Bilinen bütün ürünlerle geçimlidir.

 

Kullanım Şekli ve Dozu

Broiler, yumurtacı tavuk, damızlık ve hindilerde aşağıdaki dozlarda kullanılır.
 

 Hedef
 Türler

 Dönem

 Doz
 ( kg / ton yem )

 Broiler ve Hindi

 Başlangıç

 1.5 

 Büyütme

 1

 Bitiş

 0.5

 Yumurtacı Tavuk

 - 

 1

 Damızlık

 -

 1


 

Ambalaj Şekli

25 kg torbalarda.