Kurumsal

BİZ KİMİZ?

Hayvan sağlığı ve beslenmesinde sürdürülebilir inovatif çözümler sunuyoruz…

NORM GRUP olarak;

Hayvan sağlığı ve beslemesin de,
sektör paydaşlarımızın yenilenen değerlerine hizmet eden,
başarılarını teminat altına alan,
yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeye kendimizi adadık.
    Gün geçtikçe zorlaşan üretim koşuları ve tüketici beklentileri artmaktadır. Bu anlamda sektör paydaşlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sorunlarının anlaşılması ile çözüm önerileri sunulmalıdır.Sektördeki tecrubelerimiz sayesinde hayvan sağlığını destekleyen, performansı arttıran ve üretim kalitesini optimize eden çözümler sunmaktayız.

NELERİ YAPIYORUZ?

        Hayvan beslemesi ve sağlığı konusunda etkin ve yetkin olan NORM GRUP, hayvan performansını ekonomik açıdan fizibil şekilde geliştiren spesifik çözümleri sunmaktayız.

Kanatlı Hayvan Yem Katkıları
Ruminant Hayvan Yem Katkıları
Kanatlı Hayvan Aşıları ve Aşı uygulama hizmetleri
Kanatlı Hayvan İlaçları
Kanatlı sürü yönetimi uygulamaları (Monitöring)
NIR (Hammadde ve yem analizi) ve Rasyon Hizmeti
Laboratuvar Hizmeti
Tanı – Teşhis – Tedavi

     Hizmetlerimiz ile paydaşlarımızın gereksinimlerini bütüncül yaklaşımlar içerisinde ele almaktayız.

     Bu faaliyetlerimizi, alanlarında uzmanlaşmış ekip arkadaşlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte etkin ve kapsamlı bir şekilde daha ileriye götürmek gayesindeyiz.

NORM GRUP TEMEL DEĞERLERİ:

Faaliyetlerimizin tamamında uluslararası kalite.
Bilim ve teknolojik gelişmelerin takipçisi olmak.
Performans ve maliyet odaklı inovasyon.
Paydaşlarımızın veri mahremiyetinin korunması
Sürdürülebilir ekip ruhuyla çalışmak.
Hizmet ettiğimiz sektörlerin ilerlemesinde bir pay sahibi olmak

NORM GRUP POLİTİKASI

     Misyonumuz; paydaşlarımızın (müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve tedarikçilerimiz) güven, kalite, etkinlik, çevre, sağlık ve güvenlik anlamındaki ihtiyaç ve beklentilerini en doğru şekilde öngörüp sürdürülebilir kârlılık prensipleri doğrultusunda karşılamaktır.

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizi ortağımız olarak kabul eder ve kendileriyle uzun vadeli ilişkiler kurarız.
NORM GRUP çalışma prensiplerine sadakati taahhüt eder.
Ürün ve hizmetlerimizin yüksek kalitesinin devamlılığını sağlamak her çalışanımızın sorumluluğudur.
Müşterilerimizin ve şirketimizin ekonomik başarısını desteklemek üzere sürekli iyileştirme ve yenilik başlıca amacımızdır.
Kaliteli, sağlıklı ve güvenilir gıdalar sağlamak için ilgili yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uyumu taahhüt ederiz.
Teknik bilgiler ile ticari ve mesleki sırları koruruz.
Kaynakları dikkatli, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı taahhüt ederiz.
Başarımız, paydaşlarımız ile birlikte; ortak akıl, takdir, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik olarak tanımlanan öz değerlerimize dayanmaktadır.
BELGELERİMİZ